شركت اینتل تولیدكننده جهانى تراشه و ریزپردازشگر نمونه آزمایشى یك تراشه رادیویى را نشان داد كه توانایى ادغام اجزاى لازم براى ارائه اتصالات بى سیم «واى- فاى»، «واى مكس» و دریافت تلویزیون دیجیتال در موبایل و استاندارد تلویزیون موبایل DVB-h را فقط در یك قطعه سیلیكونى دارد. به گزارش مهر،این فناوریها در سالهاى آینده منجر به رشد تعداد تلفنهاى همراه و دیگر دستگاههاى همراه مى شوند.براساس گزارش Electronics weekly ، این چیپ سه كاره به كاربران دستگاههاى الكترونیكى این امكان را مى دهد كه وارد شبكه بى سیم «واى فاى» خانه شوند، هنگامى كه محل سكونت خود را ترك مى كنند به طور خودكار وارد شبكه بى سیم «وى مكس» شوند و در حال حركت از برنامه هاى تلویزیونى دیجیتال استفاده كنند.