نسخه جدید از بازی بسیار مهیج و جذاب Grand Theft Auto که به سرقت بزرگ اتومبیل مشهور است منتشر شد.بازی از زمانی آغاز می شود که شخصیت اول بازی یعنی Niko Bellic از طریق بندری به صورت غیر قانونی وارد شهر Liberty می شود. Liberty City در واقع شهر محل انجام بازی است که با تقریب نسبتا خوبی آن را می توان به شهر نیویورک شبیه دانست. در واقع سازندگان بازی سعی بر آن داشته اند که شهر نیویورک را که مرکز خشونت ها و خلاف های گوناگون در ایالات متحده است را برای این بازی شبیه سازی کنند.
دانلود رایگان نرم افزار -

ماشین دزدی و انجام ماموریت های پیاپی که به شما واگذار می شود، قسمت اصلی نقش شما در بازی است. البته موتور سواری را نباید از یاد ببرید زیرا شما را در ماموریت هایتان یاری می کند.

http://www.p30soft.com/pic/95361-2386533015_be1f813628.jpg

شخصیت بازی یعنی Niko Bellic با لهجه روسیه ای و رنگ پوست زیتونی مشخصات شخصیت اول این بازی است  که توسط کشتی قاچاق انسان وارد شهر می شود و  به محض ورود به شهر ماموریت آغاز می شود. Niko Bellic با سابقه ای که با خدمت در ارتش به دست آوردهمی تواند از پس ماموریت های محول شده بر آید.


http://www.p30soft.com/pic/24431-24l3hhu.jpg

یکی دیگر از ویژگی های این بازی سراسر هیجان وجود سلاحهای گرم و سرد متعدد است. از چاقو و تپانچه گرفته تا انواع اسنایپر و موشک! بدین ترتیب با استفاده از این سلاحهای تجربه ای که نیکول در ارتش دارد می توانید ماموریت ها پشت سر بگذارید.

http://www.p30soft.com/pic/25916-12.JPG

سیستم مورد نیاز برای بازی:


• OS: Windows XP SP2
• Processor: Dual core processor (Intel Pentium D or better)
• RAM: 2GB
• Hard Drive: 18GB free hard disk space
• Video Card: 512MB Direct3D 10 compatible video card or Direct3D 9 card compatible with Shader
• Drive: DVD-ROM dual-layer drive

http://www.p30soft.com/pic/69866-wjjndg.jpg


Download Links:

DVD I

http://rapidshare.com/files/171476547/GTA4-Razor1911-DVD1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/171476390/GTA4-Razor1911-DVD1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/171476583/GTA4-Razor1911-DVD1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/171476501/GTA4-Razor1911-DVD1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/171478561/GTA4-Razor1911-DVD1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/171478640/GTA4-Razor1911-DVD1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/171479322/GTA4-Razor1911-DVD1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/171479633/GTA4-Razor1911-DVD1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/171480608/GTA4-Razor1911-DVD1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/171481628/GTA4-Razor1911-DVD1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/171481835/GTA4-Razor1911-DVD1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/171488902/GTA4-Razor1911-DVD1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/171489659/GTA4-Razor1911-DVD1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/171492874/GTA4-Razor1911-DVD1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/171492789/GTA4-Razor1911-DVD1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/171493607/GTA4-Razor1911-DVD1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/171494260/GTA4-Razor1911-DVD1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/171495835/GTA4-Razor1911-DVD1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/171496318/GTA4-Razor1911-DVD1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/171497007/GTA4-Razor1911-DVD1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/171497418/GTA4-Razor1911-DVD1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/171497460/GTA4-Razor1911-DVD1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/171497927/GTA4-Razor1911-DVD1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/171498946/GTA4-Razor1911-DVD1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/171498986/GTA4-Razor1911-DVD1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/171500194/GTA4-Razor1911-DVD1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/171501017/GTA4-Razor1911-DVD1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/171501779/GTA4-Razor1911-DVD1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/171501834/GTA4-Razor1911-DVD1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/171503269/GTA4-Razor1911-DVD1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/171503898/GTA4-Razor1911-DVD1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/171504344/GTA4-Razor1911-DVD1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/171504832/GTA4-Razor1911-DVD1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/171504887/GTA4-Razor1911-DVD1.part34.rar
http://rapidshare.com/files/171505617/GTA4-Razor1911-DVD1.part35.rar
http://rapidshare.com/files/171505344/GTA4-Razor1911-DVD1.part36.rar
http://rapidshare.com/files/171505768/GTA4-Razor1911-DVD1.part37.rar

DVD II

http://rapidshare.com/files/171652651/GTA4-Razor1911-DVD2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/171652609/GTA4-Razor1911-DVD2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/171652598/GTA4-Razor1911-DVD2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/171652614/GTA4-Razor1911-DVD2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/171653544/GTA4-Razor1911-DVD2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/171653289/GTA4-Razor1911-DVD2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/171653271/GTA4-Razor1911-DVD2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/171653464/GTA4-Razor1911-DVD2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/171654318/GTA4-Razor1911-DVD2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/171653797/GTA4-Razor1911-DVD2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/171653757/GTA4-Razor1911-DVD2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/171653900/GTA4-Razor1911-DVD2.part12.rar
http://rapidshare.com/files/171654105/GTA4-Razor1911-DVD2.part13.rar
http://rapidshare.com/files/171654044/GTA4-Razor1911-DVD2.part14.rar
http://rapidshare.com/files/171654002/GTA4-Razor1911-DVD2.part15.rar
http://rapidshare.com/files/171654087/GTA4-Razor1911-DVD2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/171654917/GTA4-Razor1911-DVD2.part17.rar
http://rapidshare.com/files/171654854/GTA4-Razor1911-DVD2.part18.rar
http://rapidshare.com/files/171654899/GTA4-Razor1911-DVD2.part19.rar
http://rapidshare.com/files/171654983/GTA4-Razor1911-DVD2.part20.rar
http://rapidshare.com/files/171655185/GTA4-Razor1911-DVD2.part21.rar
http://rapidshare.com/files/171655283/GTA4-Razor1911-DVD2.part22.rar
http://rapidshare.com/files/171655294/GTA4-Razor1911-DVD2.part23.rar
http://rapidshare.com/files/171655810/GTA4-Razor1911-DVD2.part24.rar
http://rapidshare.com/files/171656079/GTA4-Razor1911-DVD2.part25.rar
http://rapidshare.com/files/171656075/GTA4-Razor1911-DVD2.part26.rar
http://rapidshare.com/files/171656078/GTA4-Razor1911-DVD2.part27.rar
http://rapidshare.com/files/171656282/GTA4-Razor1911-DVD2.part28.rar
http://rapidshare.com/files/171656488/GTA4-Razor1911-DVD2.part29.rar
http://rapidshare.com/files/171656374/GTA4-Razor1911-DVD2.part30.rar
http://rapidshare.com/files/171656433/GTA4-Razor1911-DVD2.part31.rar
http://rapidshare.com/files/171696726/GTA4-Razor1911-DVD2.part32.rar
http://rapidshare.com/files/171656874/GTA4-Razor1911-DVD2.part33.rar
http://rapidshare.com/files/171656792/GTA4-Razor1911-DVD2.part34.rar
http://rapidshare.com/files/171656788/GTA4-Razor1911-DVD2.part35.rar